Beschermingsbewind is hulp bij financiële beslissingen.

Beschermingsbewind is voor mensen die niet meer in staat zijn zelf hun financiële zaken te regelen. Dit kan zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking, een verslaving of dementie. Om te voorkomen dat deze mensen (verder) financieel in de problemen raken, benoemt de kantonrechter een bewindvoerder.

Wat doet een bewindvoerder?

Bewindvoering creëert overzicht in (problematische) financiële situaties en streeft ernaar rust te brengen in het leven van de onderbewindgestelde persoon zodat zij zich kunnen focussen op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind is een financiële maatregel.

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over zijn werkzaamheden en over de financiële situatie van zijn cliënten.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen of wijzigen?

  • betrokkene zelf;
  • partner van betrokkene;
  • familieleden van betrokkene tot in de 4e graad;
  • degene die het gezag uitoefent;
  • de officier van Justitie;
  • de instelling waar iemand verblijft;
  • de instelling die iemand begeleidt of verzorgt.

Stappenplan beschermingsbewind aanvragen

1. Aanvraag:

De bewindvoerder zal bij het eerste contact een afspraak met u als aanvrager maken, eventueel samen met uw familie/hulpverlener. Tijdens dit gesprek wordt over en weer kennis gemaakt en zal de bewindvoerder samen met u de aanvraag voor bewindvoering invullen. Een medische verklaring van een arts, psychiater, psycholoog of sociaal psychologisch verpleegkunde, waaruit blijkt dat bewindvoering nodig is, is van belang voor de aanvraag. U, uw familie of uw hulpverlener, kunnen zelf al gezorgd hebben voor deze verklaring. Levert dit toch problemen op, kan de bewindvoerder u hierbij helpen.

2. Indienen en behandelen aanvraag bij de rechtbank:

De bewindvoerder zal er dan samen met u voor zorgen dat alle benodigde stukken naar de rechtbank worden gestuurd. U ontvangt – indien de rechtbank dit noodzakelijk acht – vervolgens een uitnodiging voor een zitting waarbij de rechter of juridisch medewerker van de Rechtbank aan u vraagt waarom u een verzoek om onderbewindstelling hebt ingediend en of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder om problemen te kunnen voorkomen en/of op te lossen. Hij vraagt u natuurlijk naar úw verhaal. Uiteindelijk besluit de rechter tot onderbewindstelling van uw geld en goederen.

3. Het intakegesprek en de opstart:

Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank (duur 1-3 maanden) maakt de bewindvoerder een tweede afspraak met u. Er worden twee bankrekeningen geopend: - een beheerrekening waarvan de bewindvoerder al uw vaste kosten betaalt en - een huishoudrekening, waar een vast bedrag per week op wordt gestort voor boodschappen. U krijgt een pasje van de huishoudrekeng. Dit kan mogelijk ook de bankrekening zijn, die u al heeft, dat wordt met u besproken. Alle inkomsten en uitgaven worden met u doorgenomen en een budgetplan wordt opgesteld. Ook wordt aan alle instanties waar u financieel mee te maken heeft (denk aan Belastingdienst, werkgever, UWV, zorgverzekeraar enz.) een brief gestuurd met het verzoek tot adreswijziging. Zij sturen alle post naar Focus4Budget, zodat wij een compleet overzicht hebben van al uw vaste lasten. En u krijgt op dit vlak rust in uw leven.

4. De uitvoering:

De bewindvoerder gaat na ontvangst van het eerste inkomen de financiële situatie van u beheren.

5. Tussentijdse evaluatie:

Elk jaar zal er een tussentijdse evaluatie zijn, bent u nog steeds tevreden over de manier van werken, wat kan ik verbeteren etc. Daarnaast kunnen veranderingen in onder meer inkomen, in uw begeleiding, een verhuizing, etc. allemaal redenen zijn waarom u graag een afspraak met de bewindvoerder wilt maken voor een tussenevaluatie. Deze mogelijkheid is natuurlijk op elk moment aanwezig.

6. Einde bewindvoering:

Het beschermingsbewind eindigt bij overlijden, als de Kantonrechter het beschermingsbewind opheft of als hij een andere bewindvoerder benoemt.

Wilt u beschermingsbewind aanvragen? Klik hier voor het contactformulier.

focus4budget_profiel

Rosie Assink-Bhaggoe
Erkend lid Horus

074 -8538581
info@focus4budget.nl
LinkedIn

Postbus 8089
7500 KB Hengelo

KvK-nummer: 64314669

Bereikbaarheid

Ik ben voor u het beste telefonisch bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 11.30 uur.

Mocht ik toch in gesprek zijn of belt u op een ander tijdstip, spreek dan uw naam, uw telefoonnummer en uw vraag in op de voicemail en u wordt zo mogelijk nog dezelfde, maar in ieder geval binnen twee werkdagen (maandag t/m vrijdag) teruggebeld.