Tarieven Bewindvoering 2021

Hieronder vind u de meeste recente tarieven. Voor een volledig overzicht van alle tarieven kunt u terecht op Overheid.nl.

1 persoons huishouden (alle bedragen zijn excl. BTW)

  • Maandelijkse kosten bewindvoering (zonder schulden)
€ 98,92
  • Maandelijkse kosten bewindvoering (met schulden)
€ 128,00
  • Kosten intake (aanvangswerkzaamheden)
€ 559,00
  • Kosten Intake (aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden)
€ 419,00
  • Verhuizing / verkoop / ontruiming woning
€ 349,00
  • Beheer Persoongebonden Budget (PGB)
€ 523,00
  • Opmaken eindrekening & verantwoording
€ 210,00
  • Uurtarief extra werkzaamheden
€ 69,80

Naast deze tarieven betaalt u eenmalig griffierechten van € 85,00 aan de rechtbank.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

Wanneer u min- of onvermogend bent, zullen wij bij de gemeente waarin u woonachtig bent bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering.

Wilt u beschermingsbewind aanvragen? Klik hier voor het contactformulier.