Wat mag u van uw bewindvoerder verwachten / wat verwachten wij van u

Wat mag u van uw bewindvoerder verwachten:

 • Eenvoudige financiële beslissingen worden door de bewindvoerder genomen. Alleen bij ingrijpende beslissingen wordt met u overlegd of met de kantonrechter.
 • Als u het oneens bent met een beslissing die de bewindvoerder namens u neemt, dan beslist de kantonrechter.
 • De kantonrechter spreekt het bewind uit en controleert de bewindvoerder als u hiertoe zelf niet in staat bent.
 • Het bewind wordt vrijwel altijd uitgesproken over al uw goederen/geld en voor onbepaald tijd.
 • Ook al staan uw goederen onder bewind, u blijft altijd zelf juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • U kunt ons dagelijks op werkdagen van maandag tot en met donderdag bereiken tussen 09.00 en 11.30 uur op 074- 8538581of per e-mail contact opnemen.

Schulden:

 • Beschermingsbewind is geen (wettelijke of minnelijke) schuldsanering.
 • Uw schulden worden eerst in kaart gebracht.
 • Stabilisatie van de schulden heeft de eerste prioriteit en is in veel gevallen het hoogst haalbare.
 • Schulden kunnen nog oplopen door berekening van renet en kosten door schuldeisers. Dat is niet te voorkomen.
 • Deurwaarders / schuldeisers kunnen nog steeds gewoon beslag leggen en dus ook bij u aan de deur komen.
 • Pas nadat uw situatie volledig stabiel is, kan gezocht worden naar een oplossing voor uw schulden.

Wat verwachten wij van u:

 • Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen of persoonlijke situatie direct doorgeeft aan de bewindvoerder.
 • Alle post die u nog zelf op uw huisadres ontvangt en van financiële aard is, moet u zo snel mogelijk inleveren / opsturen aan uw bewindvoerder.
 • Nieuwe financiële verplichtingen gaat u alleen nog maar aan in overleg en met toestemming van de bewindvoerder of de kantonrechter. U maakt dus geen nieuwe schulden.
 • Landelijke inkomensafhankelijke regelingen vragen wij automatisch voor u aan. Het is voor uw bewindvoerder echter onmogelijk om alle lokale gemeentelijke regelingen te kennen waar u eventueel gebruik van zou maken. Hierop dient u de bewindvoerder zelf tijdig te wijzen. Wij vragen het vervolgens voor u aan.

Kinderbijslag:

 • Kinderbijslag is in principe voor u, maar de bewindvoerder kan beslissen dat het geld op een andere manier besteed wordt.

Kosten:

 • De kosten van het bewind worden door de minister landelijk vastgesteld. U dient deze kosten zelf te betalen. Als u onvoldoende geld heeft om dit zelf te doen, vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand aan en betaalt de gemeente de kosten. Afhankelijk van uw inkomen kan het ook voorkomen dat de gemeente een deel betaalt en u zelf een deel.

Voor klachten kunt u terecht bij: