Privacyverklaring

Focus4Budget Focus4Budget, gevestigd aan Postbus 8089,7550 KB Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

R. Assink-Bhaggoe is de Functionaris Gegevensbescherming van Focus4Budget Hij/zij is te bereiken via info@focus4budget.nl

In dit document staat beschreven hoe wij invulling geven aan de privacy wetgeving. 
Wij zijn benoemd door de rechter als uw bewindvoerder. Om deze taak uit voeren moeten wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Hierbij moet u denken aan:

 • adres gegevens
 • inkomsten gegevens
 • uitgaven
 • schulden
 • gezinssituatie/woonsituatie

Om onze taak goed te kunnen uitvoeren kunnen we uw gegevens delen met anderen zoals:

 • 
bedrijven waar aan je rekening moet betalen.
 • schuldeisers
 • overheid instanties
 • hulpverleners
 • werkgever/ uitkeringsinstantie

Bijzondere gegevens:

Naast de gewone gegevens komt het voor dat uw bewindvoerder gegevens nodig over bijzonder persoonlijke zaken. Zoals:

 • gegevens over uw gezondheid
 • begeleiding
 • godsdienst
 • lidmaatschap vakbond
 • strafrechtelijke gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, wij bewaren uw gegevens maximaal 7 jaar na afronding van uw dossier. Zoals aangegeven in de wet.

Rechten


U heeft het recht om uw gegevens in te zien, u heeft het recht om onjuiste gegevens te laten wijzingen. Bent u er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt kunt u bezwaar in dienen of gebruiken van ons klachten reglement, of een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over uw rechten neem dan contact met ons op.

0748538581
Postbus 8089,7550 KB Hengelo