Voor Werkgevers

Uit onderzoek blijkt dat frequent ziekteverzuim ook vaak voorkomt uit financiële problemen. Veel mensen hebben moeite met hun financiële huishouding en slagen er niet in om inkomsten en uitgaven in balans te houden. Soms lopen schulden zo hoog en snel op, dat mensen de grip op hun leven verliezen. Hierdoor ontstaan vaak door de bijkomende stress ook problemen op andere gebieden, zoals relatieproblemen of verminderd functioneren in het werk.

Als werkgever kunt u dit verzuim voorkomen door uw werknemer te helpen controle te krijgen over zijn financiële huishouding. U kunt daarmee bereiken dat bijvoorbeeld gedwongen schuldhulpverlening achterwege blijft en uw werknemer zijn zelfvertrouwen en perspectief behoudt. Het komt de motivatie en de productiviteit van de werknemer ten goede. Het is belangrijk om de signalen te herkennen die uw medewerker in financiële problemen vertoont. Zo kunt u uw werknemer en uzelf erger voorkomen!

Wat zijn de signalen

  • Frequent ziekteverzuim
  • Een gespannen houding
  • Moeilijkheden bij het concentreren op de werkzaamheden
  • Als u wordt gevraagd een voorschot van het loon uit te betalen
  • Als u wordt gevraagd een lening te verstrekken
  • Als er loonbeslag is bij uw medewerker

Als budgetcoach kan ik u, als werkgever, hulp bieden en uw partner zijn. U kunt uw werknemer wijzen op het bestaan van de budgetcoach en u kunt uw medewerker de diensten van de budgetcoach aanbieden om de zaken weer op orde te brengen. U zult zien dat het ziekteverzuim zal afnemen en de inzet en motivatie van uw medewerker zal toenemen.

Als budgetcoach kan ik uw werknemers helpen door het opzetten van een financiële planning waarin verdere schulden worden voorkomen en/of worden afgelost en waarbij eventueel weer ruimte komt om te sparen.