Budgetcoaching

Steeds meer mensen komen in de financiële problemen omdat ze het overzicht in hun eigen geldzaken kwijt zijn. Ze geven bijvoorbeeld meer geld uit dan er binnenkomt en vinden niet de juiste balans tussen hun inkomsten en uitgaven.

In de praktijk kampen zowel jongeren, volwassenen als ouderen met dit probleem. Veel mensen hebben een toenemende behoefte om op een eenvoudige, maar doeltreffende manier begeleid te worden bij deze dagelijkse financiële zorg. Wordt er geen helpende hand geboden dan belandt men onnodig in de schuldhulpverlening. Door het vroegtijdig inschakelen van een budgetcoach voorkomt u problematische schulden en een administratieve chaos.

Doel van budgetcoaching

Ik wil u als budgetcoach helpen door uw financiële problemen weer op orde te krijgen. Samen maken wij een duidelijk financieel overzicht, een overzichtelijke administratie en gaan wij eraan werken om de ontstane problemen uit het verleden op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen. Samen zorgen wij dat u uit kunt komen met uw budget, met het uiteindelijke doel dat u controle krijgt over uw financiële huishouding!

Elk budgetcoachingstraject is persoonlijk en daarom ook bij iedereen anders. Ik werk met een vaste structuur zodat ik samen met u naar een goed eindresultaat kan werken.

Stappenplan

1. Intakegesprek

In het intakegesprek maak ik persoonlijk kennis met u en krijg ik inzicht in uw persoonlijke situatie. Tevens weet ik dan wat u precies wilt en wat ik als budgetcoach voor u kan doen. Het intakegesprek zal in overleg met u bij uw thuis of op een andere locatie plaatsvinden. Voordat de intake plaats gaat vinden zal ik u vragen om  alvast uw papieren bij elkaar te zoeken en een inschatting te maken van uw in- en uitgaven per maand. Als u  schulden heeft is het ook handig om hier ook alvast een overzicht van te krijgen. Vindt u dit lastig dan kunnen wij dit na het intakegesprek samen in orde brengen.

2. Inventarisatie en overzicht

Indien u besluit om uw budgetcoachingtraject in gang te zetten, dan gaan we verder met het inventariseren van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Op basis hiervan stellen wij een maand- en jaaroverzicht op.

3. Budgetplan

Samen werken wij aan een budgetplan en adviseer ik over besparingsmogelijkheden. Tevens onderzoek ik de mogelijkheden voor toeslagen, kwijtscheldingen, belastingteruggave en eventuele subsidies waar u mogelijk recht op heeft.

4. Nazorg en evalueren

Na afloop evalueren wij samen het traject. Tijdens de evaluatie zal blijken dat u (weer) inzicht heeft in uw financiën en dat u zelfstandig en op verantwoorde wijze met uw financiën kunt omgaan. Na overleg zal ik mij als budgetcoach terugtrekken, maar ik blijf waar nodig voor u beschikbaar.

Voor wie

Voor alle particulieren of werknemers die moeite hebben om hun financiële zaken op orde te krijgen. Als u merkt dat u steeds vaker of maandelijks geld tekort komt om uw rekeningen op tijd te betalen, is het raadzaam om de hulp in te roepen van een budgetcoach. Vooral als er steeds weer een nieuwe betalingsachterstand ontstaat. Het is belangrijk om verdere problemen met aanmaningen, een incassobureau of deurwaarder te voorkomen. Daarnaast is budgetcoaching er ook voor mensen die (nog) geen financiële problemen hebben, maar wel een goed financieel overzicht willen hebben en daar hulp bij kunnen gebruiken.

Kosten

Elke situatie is anders waarbij een specifieke  benadering en coachingstraject past.  Hierdoor kan de duur van het traject per persoon verschillend zijn. De totale tijdsduur van een coachingstraject is gemiddeld 15 uur. Ook is het mogelijk om een korter traject te kiezen voor bijvoorbeeld alleen het opzetten van een thuisadministratie. Wilt u een indicatie voor uw situatie dan kunnen we dit uiteraard bespreken zodat ik u een passende aanbieding kan doen.